Локација

АДА ВРЕЊЕ доо налази се у Београду у Радничкој улици бр. 3 - насеље Чукарица, на десној обали Саве, непосредно уз Аду Циганлију. Београдско насеље Чукарица почело је да се формира четрдесетих година 19.-ог века на месту преседања жарковачког и обреновачког пута на појасу поред Саве, а испод брда. На преседању ових путева подигао је кафану неки Стојко Чукар из Београда која је названа "Чукарева механа" те је извесно да је по њој и читав део назван Чукарица.

Насеље су чиниле трошне кућице аласа и лучких радника. lokacija2

Подизањем фабрике шећера крајем 19.-ог века формира се радничко насеље чији су становници радили у фабрици и створили радничку класу фабрике шећера, која ће одиграти значајну улогу у радничком покрету почетком 20-ог века.

Данас је Чукарица модерно насеље које се својим вишеспратницама наслања на Баново брдо с једне стране и лагано спушта на саву, са дивним погледом на Аду Циганлију и Савско језеро, са друге стране. 

То модерно насеље је оплемењено спортско-рекреативним центром на Ади, испред наше фабрике и хиподром иза погона "Врења", а преко Бановог брда са излетиштем Кошутњак.

Насеље је везано градским саобраћајницама са центром града и са свим насељима градског и приградског подручја, а због непосредне близине петље и моста "Мост на Ади", одлично је повезано и са Новим Београдом.

Некадашње далеко предграђе Београда, које је почела да осваја индустрија, чини сада модерну градску четврт, обогаћену природним лепотама - реком и шумом, испуњену разноврсним садржајима за рад, пословање, одмор и рекреацију.