Историјат

Пред 2. светски рат изграђена је и пуштена у рад Фабрика шпирита и квасца. Фабрика је изграђена у склопу шећеране, подигнуте у 19.-ом веку, сазидана је, монтирана и пуштена у погон у кратком временском периоду од 2 године и то у веома тешким, ратним условима захваљујући несебичном залагању инжењера и професора са београдског Технолошког факултета. Тадашњи производни капацитет фабрике био је 2500 кг квасца и 15.000 литара етил-алкохола дневно. fabrika02Сам погон конципиран је као засебна целина, па је несметано од фабрике шећера током целе године снабдевао тржиште производима. Поред погона за производњу шећера, квасца и етил-алкохола, у кругу фабрике је изграђена котларница са турбином и генератором, лабораторије, радионице као и складишта готове робе. У то време, у Краљевини Југославији постојало је 18 сличних фабрика, а у самом Београду, свега 3. Идеја да се у оквиру шећеране подигне фабрика шпирита и квасца показала се веома практичном обзиром да је меласа, као нус производ у процесу прераде шећера, основна сировина у производњи пекарског квасца и етил-алкохола.

У 2.светском рату, фабрика је претрпела оштећења, међутим производња се наставила. "Државна фабрика шећера, шпирита и квасца" тада добија нови назив "Комбинат шећера и врења - Димитрије Туцовић". У послератним годинама извршене су битне реконструкције у погону и тиме је производња удвостручена. Развојем тржишта, фабрика квасца се усавршава увожењем модерних уређаја и савремених технолошких операција које омогућују дневни капацитет производње квасца од скоро 10.000 кг. Период од 1960-1970.године обележен је како својинском тако и техничком трансформацијом "Врења". Наиме, фабрика постаје део београдског Пољопривредног Комбината - ПКБ.

У том периоду  уводи се и нова опрема за производњу и прераду свежег пекарског квасца по технологији аустријске фирме Vogelbusch као и мерно-регулациони системи. Ови нови уређаји обезбеђују не само светски квалитет квасца, већ и производњу од 30.000 кг дневно.

fabrika03Од маја 2004.године Акционарско друштво "Врење" послује у оквиру групације ПАН-АЛКО у чијем саставу су "Панон" из Црвенке и "Алпис" из Ковина. Основна делатност ове групе је производња индустријског алкохола-шпирита. Поред тога, "Врење" у свом асортиману има квасац и адитиве за пекарску индстрију док се "Панон" бави производњом сирћета. 

На самом почетку светске финансијске кризе, први ефекти су постали видљиви и на домаћем тржишту, што је за последицу имало одлуку менаџмента да производњу квасца и тржиште квасца препусти светској трговинској корпорацији специјализвоаној за наведену врсту робе - "Lesaffre", а задржи се на производњи алкохола. У наредном периоду настојало се са ублажавањем ефеката светске кризе, смањивањем трошкова и производње.

Од марта 2012.године комплетан производни капацитет прелази у закуп фирме "АДА ВРЕЊЕ" доо која са својим менаџментом настоји упосли максималан капацитет производње алкохола и да са новим производима и старим купцима одржи примат на домаћем тржишту.